hello world!

Hvad er hørenedsættelse?

Hørenedsættelse måles i decibel (dB HL). Din grad af hørenedsættelse vurderes ud fra den svageste lyd, du kan høre, også kaldet din høretærskel. Hvis du kan høre lyde mellem 0 og 20 dB HL, anses din hørelse for at være normal. Hvis du først kan høre lyde over 60-70 dB HL, vil du ikke være i stand til at høre normal tale. Hvis du først kan høre lyde over 90-100 dB HL, vil du heller ikke kunne høre høje råb.

Der er to hovedgrupper af årsager til nedsat hørelse:

 1. Mekanisk årsag: Dette kan inkludere faktorer som ørevoks, væske i mellemøret, forandringer i trommehinden, sygdom eller skade i øreknoglekæden. Personer med denne form for nedsat hørelse har ofte sværest ved at høre dybe toner (bas).
 2. Nervemæssig årsag: Dette kan skyldes problemer i det indre øre eller i hørebanerne til hjernen, også kendt som perceptivt eller sensori-neuralt høretab. Personer med denne form for nedsat hørelse har ofte sværest ved at høre høje lyde (diskant).

Nedsat hørelse kan være medfødt eller erhvervet senere i livet. Det kan være arveligt eller have eksterne årsager.

Hvor mange lider af nedsat hørelse?

Ca. 20-30 personer ud af 1.000 henvender sig til lægen hvert år på grund af hørenedsættelse. De fleste oplever dog kun midlertidige problemer med hørelsen på grund af ørevoks eller mellemøreproblemer i forbindelse med forkølelse. Risikoen for hørenedsættelse stiger med alderen.

 • Ca. 1 % af personer under 18 år lider af hørenedsættelse
 • Ca. 25 % af personer mellem 50 og 64 år lider af hørenedsættelse
 • Ca. 33 % af personer mellem 65 og 74 år lider af hørenedsættelse
 • Ca. 50 % af personer over 75 år lider af hørenedsættelse

Mænd har generelt dårligere hørelse end kvinder.

 • Ca. 18 % af kvinder mellem 50 og 64 år lider af hørenedsættelse
 • Ca. 30 % af mænd mellem 50 og 64 år lider af hørenedsættelse

Da kvinders og mænds ører er anatomisk ens, kan forskellene sandsynligvis forklares ved forskellige eksterne påvirkninger såsom støj, frem for biologiske årsager.

Almindelige årsager til mekanisk hørenedsættelse, der kan kræve behandling

 • Ørevoks
 • Kronisk væske i mellemøret
 • Kronisk mellemørebetændelse
 • Fremmedlegeme i øregangen
 • Nedsat funktion af øreknoglekæden (otosklerose) kan også medføre hørenedsættelse, hvor knoglenydannelse på stigbøjlen resulterer i nedsat overførelse af lyd til det indre øre. Dette kan medføre langsomt tiltagende høretab, især ved lave frekvenser, samt muligvis svimmelhed og øresusen.

Almindelige årsager til neurogen hørenedsættelse, som kræver behandling

 • Aldersbetinget høretab, også kaldet presbyakuse, er almindeligt blandt ældre mennesker og resulterer ofte i nedsat hørelse på begge ører, især i de høje toner (diskant) og senere også i mellemtonerne. Øresusen kan også forekomme konstant på begge ører.
 • Støjinduceret høreskade kan opstå akut og medføre midlertidig pibelyd med en høj tone eller kronisk føre til konstant øresusen (tinnitus) på begge ører.
 • Medfødt døvhed er ofte arvelig, men kan også skyldes infektioner under fostertilværelsen.
 • Menières sygdom begynder typisk i 30-50-årsalderen og rammer først det ene øre, men kan senere påvirke begge ører. Typiske symptomer omfatter svimmelhedsanfald, hørenedsættelse, øresusen, samt kvalme og opkastning. Familier med historie af sygdommen har en øget risiko for at udvikle den. Efter anfaldene kan der opstå konstant, lavfrekvent øresusen og vedvarende hørenedsættelse.

Nedsat hørelse knyttet til risiko for demens

Ifølge et stort dansk registerstudie er høretab midt i livet associeret med signifikant øget risiko for senere at få en demensdiagnose. Risikoen for at få en demensdiagnose efter 60-års alderen øges med ca. 15%, mens risikoen for at få en demensdiagnose allerede før 60-års alderen øges med ikke mindre end 90%.

Ring til øre, næse og halsklinik i Allerød på tlf 47722800 og bestil en tid til en udvidet høretest samt professionel rådgivning til behandlingsmuligheder.

Ring for at aftale tid

+45 47722800
phone-handset