Styrelsen for patientsikkerhed

Samlet vurdering efter tilsynsbesøg

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 10. september 2019 vurderet, at behandlingsstedet indplaceres i kategorien:
Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

Vurderingen af patientsikkerheden på behandlingsstedet er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. Behandlingsstedet fremstod velorganiseret med gode samarbejdsrelationer og fokus på patientsikkerhed.

Klik her for at læse den fulde rapport.

Ring for at aftale tid

+45 47722800
phone-handset